strzałka - idź do góry strony

misja

Podstawowym zadaniem naszych publikacji jest wsparcie osób zdających egzaminy na doradcę podatkowego. 
Oferta wydawnictwa zapewnia gruntowne przygotowanie egzaminacyjne dla przyszłych doradców podatkowych. 
Stworzyliśmy unikalną na rynku wydawniczym serię publikacji, w których dostarczamy wiedzę na najwyższym poziomie.  Stosujemy również rozwiązania służące łatwemu i trwałemu przyswajaniu informacji.
Istotą każdego opracowania jest kompleksowe przedstawienie problematyki egzaminacyjnej oraz troska o zapewnienie jasnej i syntetycznej struktury prezentacji wiedzy.
Publikacje stanowią nowoczesne, odpowiadające aktualnie obowiązującym przepisom prawa kompendia wiedzy niezbędnej na egzaminach państwowych.
 

Nasi autorzy:

Jolanta Motyka redaktor naczelna Podatkowej Oficyny Wydawniczej oraz współautorka książek dla doradców podatkowych takich jak: „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte” oraz „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy”.Na początku kariery zawodowej nie mogła się zdecydować, czy bliższa jest jej sercu matematyka, czy prawo. Dylemat ten stał się determinantem dla wyboru ekonomii jako głównego kierunku studiów uniwersyteckich. Jednak nigdy nie zrezygnowała z pogłębiania wiedzy prawniczej, czyniąc prawo podatkowe podstawowym obszarem zainteresowań zawodowych i naukowych. Oprócz pracy dydaktycznej jest również praktykiem gospodarczym. Przepracowała ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych zajmując się najszerzej pojętą tematyką rachunkowości i podatków. Swoją miłość do matematyki zrealizowała kończąc studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. 
 
 
Aleksandra Piecko-Mazurek - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo, studiów podyplomowych w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniewersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Prawo gospodarcze i handlowe. Odbyła studia doktoranckie na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i bankowość. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 2930. Specjalizuje się głównie w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i prawa pracy. Autorka licznych artykułów m.in. dla: Difinu, "Gazety Prawnej", "Monitora Prawa Pracy", wydawnictwa AE w Katowicach. Współpracownik portali www.ekspertkadrowy.pl i www.specjalista-placowy.pl. Posiada praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze dużych podmiotów gospodarczych.
 

Tomasz Kiszka –  ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie o specjalności: finanse i bankowość. Ukończył również kurs mediatora sądowego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W roku 2010 uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego. W latach 2011 i 2012 wykładowca na wyższych uczelniach. W 2013 po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego na doradcę podatkowego wpisany na listę doradców podatkowych. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, nie tylko przy świadczeniu usług prawnych, ale i przy przygotowywaniu publikacji z zakresu prawa, w tym prawa podatkowego. 

 

Dominik Krzanowski - radca prawny, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowych studiów z europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego na doradcę podatkowego  wpisany na listę doradców podatkowych. Obecnie również zatrudniony na stanowisku Radca Prawny – Koordynator w Zespole Radców Prawnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.


Marcin Sarna – jest radcą prawnym od 2011 roku. Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności świadcząc pomoc prawną dla producentów maszyn i urządzeń, przedsiębiorców funkcjonujących w branży usługowej i w sektorze energetycznym. Jest członkiem rady nadzorczej jednej z warszawskich spółek akcyjnych. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa holdingowego oraz prawnych aspektów IT. Jego domeną jest negocjowanie umów, reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych (w tym całościowe prowadzenie procedur windykacyjnych) oraz rozwiązywanie bieżących problemów prawnych obsługiwanych podmiotów, w tym sporządzanie aktów korporacyjnych i opinii prawnych. W swojej dotychczasowej pracy prawnika między innymi uczestniczył w procesie IPO dużego koncernu energetycznego i świadczył pomoc prawną śląskiemu oddziałowi jednego z największych polskich banków. Szerokie spectrum doświadczeń zawodowych uzupełnia epizod pracy w charakterze asystenta sędziego. Interesuje się sieciami komputerowymi, oprogramowaniem OpenSource oraz II wojną światową.

 

Agnieszka Kręcisz-Sarna - zawód radcy prawnego wykonuje od 2007 roku. W 2011 roku zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin kończący dwusemestralne studia podyplomowe „Prawo Unii Europejskiej", organizowane przez Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz świadczy pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla organów nadzoru budowlanego. Obsługuje jednostki samorządu terytorialnego z terenów województwa śląskiego i małopolskiego. Była członkiem rad nadzorczych spółek komunalnych. Ma także doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej bankom. Specjalizuje się w cywilnym, prawie administracyjnym materialnym i procesowym. Była doradcą i szkoleniowcem w realizacji szeregu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak „Inwestycja w kadry" (realizowany przez PARP w Warszawie), „Gotowi do pracy" (realizowany przez PFRON w Warszawie) czy „Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy". Jest współautorem czasopism Wydawnictwa „Wiedza i Praktyka” oraz Wydawnictwa C.H. Beck.

 

Marcin Glazer -  radca prawny, doradca podatkowy, kandydat na biegłego rewidenta, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorant studiów ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się i praktykujący w międzynarodowym prawie podatkowym, cenach transferowych, zagadnieniach z rachunkowości, M&A, prawa spółek handlowych. Prelegent na zagranicznych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Trener i autor wielu szkoleń z tematyki podatkowej.

 

Michał Piech – adwokat, wykładowca akademicki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego, prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję