strzałka - idź do góry strony

Źródła prawa i wykładnia prawa

szkolenie autorstwa: Jolanta Motyka
udostępnij:
Dostęp do szkolenia na 180 dni
kategoria produktów: szkolenia
50,00 zł
czego się nauczysz informacje o szkoleniu informacje o autorze

W bezbolesny sposób przyswoisz wiedzę z działu "Źródła prawa i wykładania prawa" obowiązującego na egzaminie ustnym na doradcę podatkowego.

Szkolenie, ze względu na zwięzłą prezentację materiału, stanowi znakomite źródło przygotowań i powtórek egzminacyjnych.
Może być wykorzystane niezależnie lub jako znakomite uzupełnienie podręcznika "Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte" wydanego przez Podatkową Oficynę Wydawniczą.

Rozdziały 26 i 31 udostępnione są bezpłatnie.

 

Prezentowany materiał stanowi kompendium wiedzy niezbędnej na egzaminie. Może być wykorzystane jak niezależne źródło pracy lub jako znakomite uzupełnienie podręcznika "Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte" wydanego przez Podatkową Oficynę Wydawniczą.
Cykl: Egzamin ustny dla doradców podatkowych.
Szkolenie: Źródła prawa i wykładnia prawa.
Zawartość: 38 rozdziałów z wykładami.
Czas trwania: 48 minut
Na podstawie: Uchwały nr 28/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.
Stan prawny: grudzień 2016 r.
Dodatkowe informacje: rozdziały 26 i 31 prezentowane są bezpłatnie. Sprawdź, czy polubisz! Zobacz, jak najefektywniej uczyć się z naszymi szkoleniami!

Redaktor naczelna Podatkowej Oficyny Wydawniczej oraz współautorka książek dla doradców podatkowych takich jak: „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte” oraz „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy”.

Na początku kariery zawodowej nie mogła się zdecydować, czy bliższa jest jej sercu matematyka, czy prawo. Dylemat ten stał się determinantem dla wyboru ekonomii jako głównego kierunku studiów uniwersyteckich. Jednak nigdy nie zrezygnowała z pogłębiania wiedzy prawniczej, czyniąc prawo podatkowe podstawowym obszarem zainteresowań zawodowych i naukowych. Oprócz pracy dydaktycznej jest również praktykiem gospodarczym. Przepracowała ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych zajmując się najszerzej pojętą tematyką rachunkowości i podatków. Swoją miłość do matematyki zrealizowała kończąc studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Prywatnie wierzy, że nie święci garnki lepią i w wolnych chwilach tworzy gliniane misy i rzeźby.

zaloguj się aby dodać szkolenie do koszyka

Lista rodziałów

1. Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych...
2. Rodzaje i hierarchia wykładni prawa ...
2.1. Część I...
2.2. Część II...
2.3. Część III - podsumowanie...
3. Utrata mocy przepisu prawa...
4. Unormowania Konstytucji RP odnoszące się do tworzenia prawa podatkowego...
5. Relacje pomiędzy umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a wewnętrznym prawem podatkowym...
6. Vacatio legis – co to jest i czemu służy? ...
7. Wyroki „interpretacyjne” Trybunału Konstytucyjnego — istota i skutki prawne...
8. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy podatkowej z Konstytucją RP lub umową między...
9. Skarga konstytucyjna — wymogi formalne, podmioty uprawnione do reprezentowania podatnika przez Trybunałem Konstytucyjnym, prakt...
10. Pytanie prawne sądu administracyjnego co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowym...
11. Rola ustaw i rozporządzeń w systemie źródeł prawa podatkowego...
12. Możliwości skorzystania z przepisów Konstytucji RP w codziennej praktyce doradcy podatkowego, przy prowadzeniu spraw podatkowych...
13. Ustawa jako źródło obowiązku podatkowego...
14. Rozporządzenia wykonawcze w prawie podatkowym — cel wydania i zakres...
15. Rola umów międzynarodowych w prawie podatkowym? Jakiego zakresu prawa podatkowego dotyczą przede wszystkim umowy międzynarodowe?...
16. Pojęcie prounijnej wykładni przepisów prawa. Jakich przepisów podatkowych w Polce może ona dotyczyć?...
17. Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym...
18. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy wykładni i stosowaniu przepisów polskiego prawa podatkowego...
19. Definicja legalna – pojęcie i znaczenie na gruncie prawa podatkowego...
20. Reguły rozwiązywania kolizji przepisów prawa...
21. Znaczenie zasady „niedziałania prawa wstecz” na gruncie prawa podatkoweg...
22. Związek prawa podatkowego z prawem cywilnym w procesie wykładni prawa...
23. Analogia „legis” i analogia „iuris” — zakres stosowania w prawie podatkowym...
24. Znaczenie wykładni językowej w procesie wykładni językowej w procesie wykładni prawa podatkowego...
25. Prawo precedensowe w prawie podatkowym...
27. Na czym polega zasada bezpośredniego stosowania normy konstytucyjnej – gdzie ta powinność jest uregulowana...
28. Specyfika wykładni umów międzynarodowych dotyczących spraw podatkowych...
29. Uzupełniające środki interpretacji w rozumieniu konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w wykładni przepisów prawa podatkowego...
30. Znaczenie zagranicznych materiałów interpretacyjnych (poglądy, doktryny, orzecznictwo, informacje o praktyce działania organów ...
32. Wykładnia historyczna w prawie podatkowym...
33. Znaczenie i zakres zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika...
34. Znaczenie terminologii ustaw „niepodatkowych” w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego...
35. Wnioskowanie a maiori ad minus, a minori ad maius i a contrario...
36. Specyfika wykładni przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych...
37. Wykładnia „gospodarcza” prawa podatkowego...
38. Cel ustawy — znaczenie w procesie wykładni prawa podatkowego...

zapytaj - odpowiemy na wszystkie pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą  w celu realizacji procesu sprzedaży i kontaktu z nabywcą. 

polecamy również

szkolenie
99,00 zł
szkolenie
123,00 zł

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję