strzałka - idź do góry strony

Testy na doradcę podatkowego zgodne z uchwałą 16/VII/2021 aktualizacja

szkolenie autorstwa: Jolanta Motyka
udostępnij:
Dostęp do szkolenia na 180 dni
120,00 zł
czego się nauczysz informacje o szkoleniu informacje o autorze

Program Testy na doradcę podatkowego. Moduł online zaprojektowany został jako narzędzie efektywnie przygotowujące do egzaminu testowego na doradcę podatkowego.

 

 


Prezentowane w module pytania pochodzą z uchwały 7/VII/2020  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 października 2020 r., pytania są systematycznie aktualizowane do uchwały 16/VII/2021.

 

Uwaga!

Dostęp ważny przez 180 dni. 

Pierwszy rozdział Źródła prawa i wykładnia prawa zostal udostępniony nieodpłatnie. 
Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy. 


Gwarantujemy aktualizację pytań w przypadku zmiany treści uchwały egzaminacyjnej. 

 

Uwaga!

W trosce o najwyższą jakość oferowanych usług, w dniu 11 maja zmieniliśmy odpowiedzi na następujących pytań: 

Dział 11 Ewidencja  podatkowa

74. Przedsiębiorstwo w spadku jest obowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli przychody zmarłego przedsiębiorcy oraz przychody przedsiębiorstwa w spadku, za poprzedni rok podatkowy wyniosły łącznie w walucie polskiej co najmniej równowartość 2.000.000 euro:

a) tylko w roku podatkowym w którym zmarł przedsiębiorca,

b) w roku podatkowym następującym po roku, w którym zmarł przedsiębiorca,

c) w 2 następnych latach podatkowych następujących po roku, w którym zmarł przedsiębiorca.

 

Dział 4j Podatki i opłaty samorządowe

Sądzimy, że dla Państwa bezpieczeństwa egzaminacyjnego w pytaniu 14 należy zaznaczyć odpowiedź C.

14. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają:

a) grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, włącznie z lasami zajętymi na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna,

b) określone w ustawie lasy,

c) grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 

Odpowiedzi do pytań zostały uaktualnione w module. 

Nie podano zawartości szkolenia

Redaktor naczelna Podatkowej Oficyny Wydawniczej oraz współautorka książek dla doradców podatkowych takich jak: „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte” oraz „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy”.

Na początku kariery zawodowej nie mogła się zdecydować, czy bliższa jest jej sercu matematyka, czy prawo. Dylemat ten stał się determinantem dla wyboru ekonomii jako głównego kierunku studiów uniwersyteckich. Jednak nigdy nie zrezygnowała z pogłębiania wiedzy prawniczej, czyniąc prawo podatkowe podstawowym obszarem zainteresowań zawodowych i naukowych. Oprócz pracy dydaktycznej jest również praktykiem gospodarczym. Przepracowała ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych zajmując się najszerzej pojętą tematyką rachunkowości i podatków. Swoją miłość do matematyki zrealizowała kończąc studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Prywatnie wierzy, że nie święci garnki lepią i w wolnych chwilach tworzy gliniane misy i rzeźby.

zaloguj się aby dodać szkolenie do koszyka

Lista rodziałów

2. ANALIZA PODATKOWA ...
3. PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO ...
4. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE...
4.1. INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I POROZUMIENIA…...
4.2. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE ...
4.3. TAJEMNICA SKARBOWA ...
4.4. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG ...
4.5. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH ...
4.6. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH...
4.7. PODATEK TONAŻOWY...
4.8. PODATEK AKCYZOWY...
4.9. PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN...
4.10. PODATEK OD GIER...
4.11. PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH...
4.12. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI...
4.13. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH...
4.14. PODATEK ROLNY I PODATEK LEŚNY...
4.15. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH...
4.16. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN...
4.17. OPŁATA SKARBOWA I INNE OPŁATY SAMORZĄDOWE...
5. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI ...
5.1. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO...
5.2. POSTĘPOWANIE PODATKOWE...
5.3. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I KONTROLA PODATKOWA ...
5.4. KONTROLA CELNO-SKARBOWA...
5.5. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ PRZEZ ORGANY PODATKOWE ...
5.6. PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ...
5.7. USTAWA O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW ...
5.8. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI ...
6. MIĘDZYNARODOWE I WSPÓLNOTOWE PRAWO CELNE ...
7. PRAWO DEWIZOWE ...
8. PRAWO KARNE SKARBOWE ...
9. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ...
10. RACHUNKOWOŚĆ...
11. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ...
12. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA ...
13. Testy z całości materiału...
13.2. TEST 2...
13.3. TEST 3...
13.4. TEST 4...
13.5. TEST 5...
13.6. TEST 6...
13.7. TEST 7...
13.8. TEST 8...
13.9. TEST 9...
13.10. TEST 10...
13.11. TEST 11...
13.12. TEST 12...
13.13. TEST 13...
13.14. TEST 14...
13.15. TEST 15...
13.16. TEST 16...
13.17. TEST 17...

zapytaj - odpowiemy na wszystkie pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą  w celu realizacji procesu sprzedaży i kontaktu z nabywcą. 

polecamy również

szkolenie
cena promocyjna 2 400,00 zł 2 900,00 zł

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję