strzałka - idź do góry strony

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

szkolenie autorstwa: Jolanta Motyka
udostępnij:
Dostęp do szkolenia na 180 dni
kategoria produktów: egzamin na doradcę podatkowego
80,00 zł
czego się nauczysz informacje o szkoleniu informacje o autorze
W bezbolesny sposób przyswoisz wiedzę z działu "Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa" obowiązującego na egzaminie ustnym na doradcę podatkowego.
Kurs stanowi pierwszą część szkolenia z powyższego działu i zawiera pierwszych 58 jego pytań zamieszczonych w uchwale 28/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
Rozdziały 6  i 20 prezentowane są bezpłatnie. Sprawdź, czy polubisz!
Szkolenie, ze względu na zwięzłą prezentację materiału, stanowi znakomite źródło przygotowań i powtórek egzminacyjnych.
Może być wykorzystane niezależnie lub jako znakomite uzupełnienie podręcznika "Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte" wydanego przez Podatkową Oficynę Wydawniczą.
Prezentowany materiał stanowi kompendium wiedzy niezbędnej na egzaminie. Może być wykorzystane jak niezależne źródło pracy lub jako znakomite uzupełnienie podręcznika "Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte" wydanego przez Podatkową Oficynę Wydawniczą.
Cykl: Egzamin ustny dla doradców podatkowych.
Szkolenie: Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
Zawartość: 58 rozdziałów z wykładami.
Czas trwania: 67 minut
Na podstawie: Uchwały nr 28/VI/2017 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.
Stan prawny: grudzień 2016 r.
Dodatkowe informacje: rozdziały 6 i 20 prezentowane są bezpłatnie. Sprawdź, czy polubisz! Zobacz, jak najefektywniej uczyć się z naszymi szkoleniami!

Redaktor naczelna Podatkowej Oficyny Wydawniczej oraz współautorka książek dla doradców podatkowych takich jak: „Egzamin na doradcę podatkowego. Odpowiedzi na pytania otwarte” oraz „Egzamin na doradcę podatkowego. Testy”.

Na początku kariery zawodowej nie mogła się zdecydować, czy bliższa jest jej sercu matematyka, czy prawo. Dylemat ten stał się determinantem dla wyboru ekonomii jako głównego kierunku studiów uniwersyteckich. Jednak nigdy nie zrezygnowała z pogłębiania wiedzy prawniczej, czyniąc prawo podatkowe podstawowym obszarem zainteresowań zawodowych i naukowych. Oprócz pracy dydaktycznej jest również praktykiem gospodarczym. Przepracowała ponad 20 lat na stanowiskach kierowniczych zajmując się najszerzej pojętą tematyką rachunkowości i podatków. Swoją miłość do matematyki zrealizowała kończąc studia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Prywatnie wierzy, że nie święci garnki lepią i w wolnych chwilach tworzy gliniane misy i rzeźby.

zaloguj się aby dodać szkolenie do koszyka

Lista rodziałów

1. Zakres czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym...
2. Kto i na podstawie jakich przepisów prawa może poza doradcą podatkowym wykonywać poszczególne czynności doradztwa podatkowego? ...
3. Atrybuty zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego...
4. Podstawy prawne działania samorządu doradców podatkowych...
5. Organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Proszę wymienić i scharakteryzować...
7. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce...
8. Skład i kompetencje Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego...
9. Zasady odbywania praktyki zawodowej kandydata na doradcę podatkowego...
10. Zasady zwolnienia kandydata na doradcę podatkowego z odbywania praktyki zawodowej...
11. Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym...
12. Warunki wpisu osoby fizycznej na listę doradców podatkowych...
13. Warunki wpisu osoby prawnej do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego...
14. Procedura skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych...
15. Procedura skreślenia osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego...
16. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed organami administracji skarbowej...
17. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika przed sądami administracyjnymi...
18. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach egzekucyjnych...
19. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełnomocnika w postępowaniach celnych...
21. Podstawowe obowiązki nałożone na doradcę podatkowego przepisami polskiej ustawy o doradztwie podatkowym...
22. Podstawy prawne oraz zakres tajemnicy zawodowej obowiązującej doradcę podatkowego...
23. Odpowiedzialność doradcy podatkowego w zakresie wolności słowa...
24. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia...
25. Przesłanki i procedura zawieszenia wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego...
26. Zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego...
27. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych w świetle ustawy o doradztwie podatkowym...
28. Procedura postępowania przed sądami dyscyplinarnymi w świetle ustawy o doradztwie podatkowym...
28.1. Część 1...
28.2. Część 2...
28.3. Część III...
28.4. Część IV...
29. Rola Rzecznika Dyscyplinarnego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym...
30. Podstawy prawne realizowania prawa pomocy przez doradców podatkowych...
31. Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym i z zasad etyki...
31.1. Część I...
31.2. Część II...
32. Przesłanki i tryb zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej...
33. Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego...
34. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne doradcy podatkowego w stosunku do klienta wynikające z zasad etyki...
35. Ograniczenia w wykonywaniu usług doradztwa podatkowego wynikające z zasad etyki...
36. Warunki podjęcia przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej...
37. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy prowadzeniu przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarcze...
38. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy podjęciu zatrudnienia przez doradcę podatkowego...
39. Immunitet materialny a zasady etyki...
40. Zasady informacji i reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki...
41. Niedozwolone elementy reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki...
42. Obowiązki doradcy podatkowego w trakcie sprawowania funkcji w samorządzie i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa...
43. Obowiązki doradcy podatkowego w relacjach z klientem...
44. Przeszukanie lokalu – zasady postępowania doradcy podatkowego...
45. Przypadki powstania konfliktu interesów – w tym wymienione w zasadach etyki...
46. Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie doradcy podatkowego z klientem...
47. "Pactum de quota litis" – ograniczenia w stosowaniu przez doradców podatkowych...
48. Rezygnacja ze zlecenia – prawa i obowiązki doradcy podatkowego...
49. Zasady zaniechania przez doradcę podatkowego wniesienia środka odwoławczego...
50. Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji przez doradcę podatkowego...
51. Stosunek doradcy podatkowego do sądów, urzędów i innych instytucji...
52. Zasady opiniowania przez doradcę podatkowego innych doradców podatkowych oraz efektów ich pracy...
53. Zasady lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji pomiędzy doradcami podatkowymi...
54. Zasady składania skarg na innych doradców podatkowych...
55. Zasady krytyki działań lub zaniechań samorządu doradców podatkowych...
56. Regulacje wynikające z zasad etyki dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych...
57. Zasady występowania doradcy podatkowego przed sądami administracyjnymi...
58. Prawa i obowiązki doradcy podatkowego jako pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta...

zapytaj - odpowiemy na wszystkie pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą  w celu realizacji procesu sprzedaży i kontaktu z nabywcą. 

polecamy również

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję