strzałka - idź do góry strony

Zdania kategoryczne - podstawowe wiadomości - zadania

Wstęp do logiki. Sylogistyka

numer rozdziału: 4.1
Zdania kategoryczne - podstawowe wiadomości - zadania
zawartość rozdziału
Zobacz film i rozwiąż zadania. Dzięki ćwiczeniom przekonasz się, jak dobrze opanowałeś materiał.

Pytanie numer 1

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Nazwy podstawiane za zmienne S i P w schematach zdań kategorycznych nazywamy ... zdań kategorycznych. 

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
warunkami
terminami
zmiennymi
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 2

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Zdania Niektóre koty nie są psami oraz Niektóre pudle są psami należy uznać na gruncie sylogistyki za:

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
prawdziwe
fałszywe
sprawdź odpowiedź
zobacz podpowiedź

Są to zdania prawdziwe, ponieważ rozumiemy je jako: Przynajmniej niektóre koty nie są psami oraz Przynajmniej niektóre pudle są psami, inaczej mówiąc: Istnieją koty nie będące psami i Istnieją pudle będące psami

Pytanie numer 3

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Zapisz symbolicznie schematy następujących zdań: 

Niektórzy prawnicy są prokuratorami.

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
Sep
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 4

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Żaden sędzia nie jest adwokatem.

 

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
SeP
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 5

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Istnieją ptaki, które nie są istotami latającymi.

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
SeP
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 6

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Każdy poseł jest politykiem.

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
SeP
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 7

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Niektórzy politycy są posłami.

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
SeP
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 8

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Niektórzy politycy nie są posłami.

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
SeP
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 9

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Żaden pies nie jest kotem.

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
SeP
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 10

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

Istnieją ssaki, które są istotami latającymi.

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
SiP
SoP
SaP
SeP
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 11

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi

dania szczegółowe "Niektóre S są P" i "Niektóre S nie są P" rozumiemy w sylogistyce jako:

to jest pytanie testowe jednokrotnego wyboru
Tylko niektóre S są P.
Przynajmniej niektóre S są P.
sprawdź odpowiedź

Pytanie numer 12

Uzupełnij brakujące miejsca.

 

  1. Niektóre S są P to zdanie ................................. biorąc pod uwagę tzw. ilość oraz ....................................... biorąc pod uwagę tzw. jakość.

  2. Każde S jest P to zdanie ................................... biorąc pod uwagę tzw. ilość oraz ....................................... biorąc pod uwagę tzw. jakość.

  3. Niektóre S nie są P to zdanie ................................ biorąc pod uwagę tzw. ilość oraz ..................................... biorąc pod uwagę tzw. jakość.

  4. Żadne S nie jest P to zdanie ................................... biorąc pod uwagę tzw. ilość oraz .................................... biorąc pod uwagę tzw. jakość.

Rozwiązania do tego zadania.

Pytanie numer 13

Na to pytanie nie udzielono jeszcze prawidłowej odpowiedzi
przeciągnij odpowiedzi w prawidłowe miejsca lub uzupełnij samodzielnie pola tekstowe
Zdanie o schemacie Istnieją S będące P to zdanie. Zdanie o schemacie Istnieją S nie będące P to zdanie.
Wpisz lub przeciągnij poniższe odpowiedzi
szczegółowo-przeczące szczegółowo-twierdzące
sprawdź odpowiedź

Lista rozdziałów

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.Więcej informacji można znaleźć na stronie: Polityka prywatności

akceptuję