III edycja Intensywnego kursu egzamin ustny na doradcę podatkowego

III edycja Intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego pod roboczym tytułem “Ruszamy z Polskim Ładem”.

Planowana data rozpoczęcia kursu: 3 stycznia 2022r. 

Do dnia 1 grudnia obowiązuje cena w formule „early bird”.

2900,00 

III edycja Intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego pod roboczym tytułem "Ruszamy z Polskim Ładem".

Planowana data rozpoczęcia kursu: 3 stycznia 2022r. 

Do dnia 1 grudnia obowiązuje cena w formule „early bird”.

INTENSYWNY KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU USTNEGO NA DORADCĘ PODATKOWEGO

Założenia

Czas trwania kursu to  2 miesiące, podczas których omówione zostaną wszystkie pytania z uchwały 16/VII/2021 zgodnie z aktualnym na dzień szkolenia stanem prawnym (uwzględniając zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022r. w ramach Polskiego Ładu).

Zwracamy uwagę, że kurs na charakter intensywny:

  • zajęcia odbywają się codziennie z wyłączeniem niedziel;
  • w dni powszechne pracujemy wspólnie 1,5 - 2 godziny, a w soboty około 6 godzin;
  • wykłady mają formę webinarów na żywo lub szkoleń online w formie plików video lub audio (wybór formy prezentacji zależy od specyfiki danego działu lub pytania),
  • webinary odbywają się w dni powszechne wieczorami o godzinie 20.15, a w soboty od godziny 9.00. 

Podsumowanie 

  • 2 miesiące intensywnej pracy;
  • przerobienie wszystkich pytań otwartych z uchwały 16/VII/2021 zgodnie z aktualnym stanem prawnym;
  • maksymalnie syntetyczna forma przekazu, jedynie najistotniejsze informacje;
  • materiały dodatkowe w cenie;
  • realizacja celów kursu wymaga od kandydata codziennej pracy w wymiarze około 3 godzin (dane uśrednione). 

Instrukcja logowania do kursu