Kazusy zgodne z uchwałą 16/VII/2021

250,00 

Prezentowany podręcznik kompleksowo przygotowuje do części kazusowej egzaminu na doradcę podatkowego.

Zawiera rozwiązania wszystkich kazusów opublikowanych w uchwale 16/VII/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

1 w magazynie

Podręcznik do nauki na część pisemną - kazusową. 
Kazusy. Rozwiązania krok po kroku.
Zgodne z uchwałą 16/VII/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Podręcznik przygotowuje kandydatów przystępujących do części kazusowej egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego. Został napisany z myślą o czytelnikach posiadających wykształcenie prawnicze, jak również - a może przede wszystkim - dla tych, którzy tego wykształcenia nie posiadają.  

 Układ podręcznika został tak zaprojektowany, aby przeprowadzić zdającego "krok po kroku" przez cały proces nauki kazusu. 

 1. Dowiesz się, jak treść kazusu może stać się „legalną ściągą” podczas egzaminu.

  Dokonano analizy każdego kazusu tak, aby wskazać które informacje zawarte w treści zadania są wskazówkami do jego rozwiązania oraz jakie jego treści mogą być wykorzystane bezpośrednio w piśmie procesowym.

 2. Sprawdzisz, jakie rozwiązanie kazusu jest dla Ciebie najlepsze. Czy jest to:

  ♦ opracowanie autorskie - najbardziej rozbudowane, z odwołaniem się do orzecznictwa, najtrudniejsze do opanowania, ale za to bardzo efektowne.

  ♦ opracowanie redakcyjne - wykorzystuje treść opracowania autorskiego, ale jest mniej szczegółowe i przez to krótsze i łatwiejsze do opanowania;

  ♦ opracowanie w wersji skróconej (zwane czasami "ostatnią deską ratunku") – opierające swoją treść na dwu poprzednich, najbardziej syntetyczne i prawdopodobnie najłatwiejsze do nauczenia się; może być taktowane jako ostatnia deska ratunku lub jako świetna baza do nauczenia się wersji bardziej rozbudowanych.

 3. Dowiesz się, na jakich podstawach prawnych oparto rozwiązanie zadania.

  W podręczniku przedstawiono treść wykorzystanych w kazusie przepisu wraz z komentarzem. Dzięki temu łatwo można zrozumieć i utrwalić sposób rozwiązania.

 4. Przeczytasz, „Podsumowanie”.
  W tej części podręcznika w punktach opisano meritum problemu prawnego prezentowanego w zadaniu. Daje to możliwość utrwalenia sposobu przeprowadzenia wywodu w piśmie procesowym.

Książka zawiera również ogólny wzór rozwiązania, schemat danego pisma (np. schemat pisania odwołań).

Na zaprezentowanych wzorach (schematach pisma) oparto opracowania redakcyjne zadań. Rozwiązanie takie stanowi realizację zasady „repetitio est mater studiorum” (powtarzanie jest matką nauki). Taka prezentacja umożliwia koncentrację na zapamiętaniu rozwiązania danego kazusu, a stałe elementy pisma przyswajane są niemal automatycznie.