Komunikat Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminów na doradcę podatkowego

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego na temat zmian dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego.

Komisja Egzaminacyjna informuje

Pod koniec ubiegłego tygodnia Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego wydała oficjalne oświadczenie w sprawie ustalenia nowego Wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych oraz terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego 2017 roku.

Egzamin na doradcę podatkowego – co się zmienia?

Jak wynika z komunikatu, Komisja Egzaminacyjna prowadzi prace nad nowym Wykazem pytań…, które przewidywalnie zakończą się w drugiej połowie kwietnia 2017 roku. Nowe pytania pojawią się zarówno dla egzaminu pisemnego, jak i ustnego. Największe zmiany zajdą w dziale Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa, który zostanie zastąpiony dziedziną Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
Osoby planujące zdanie egzaminu ustnego na doradcę podatkowego w okolicach marca i kwietnia 2017 r. mogą spać spokojnie, bowiem zdają egzamin wg pytań ustalonych w uchwale 12/VI/2016. Problem zaczyna się przy egzaminach majowych, gdyż – jak wynika z informacji Komisji Egzaminacyjnej – WSZYSTKICH zdających będzie obowiązywał nowy Wykaz pytań. Jest to duże wyzwanie dla osób planujących egzamin w maju, ponieważ mają zaledwie miesiąc na opanowanie nowych zagadnień, a jak dotąd nie wiadomo, ile ich będzie i jaki będzie stopień ich trudności. 
Na koniec Komisja Egzaminacyjna informuje, iż kolejne egzaminy pisemne odbędą się w drugiej połowie 2017 roku i będzie na nim obowiązywał nowy Wykaz pytań…. Biorąc pod uwagę nowe ustalenia w sprawie Wykazu pytań… oraz konieczności ogłoszenia terminu egzaminu 4 miesiące wcześniej przypuszczamy, że egzamin pisemny na doradcę podatkowego odbędzie się najwcześniej we wrześniu 2017 r.
Co sądzicie o takim obrocie sprawy?
Zapraszamy do dyskusji na naszym blogu!
Z całością komunikatu możecie zapoznać się tutaj!