O zawodzie doradcy podatkowego

.

.Jesteś laikiem, który chciałby się uzupełnić wiedzę z zakresu działalności doradców podatkowych? Być może też szukasz nowych ścieżek, na które możesz naprowadzić swoją karierę zawodową? Zdobądź podstawowe informacje dotyczące działalności doradcy podatkowego – kim jest, co robi, gdzie pracuje oraz jak nim zostać.  

Kim jest i co robi doradca podatkowy?

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego. Doradcą może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie po uzyskaniu tytułu doradcy podatkowego. Jak zauważa Tomasz Michalik – były Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych – jest to “bardzo ciekawy zawód prawniczy (…), łączy pracę prawnika z pracą finansisty”.
Doradca podatkowy zajmuje się najogólniej pojętym doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Wykonuje zawód w sposób niezależny. W swoich decyzjach podlega jedynie przepisom prawa i zasadom etyki doradców podatkowych.  Trudno w syntetyczny sposób wymienić wszystkie obszary zainteresowań zawodowych doradcy podatkowego, gdyż jest to profesja interdyscyplinarna łącząca wiedzę prawniczą z wiedzą księgową i finansową.

 Spróbujmy jednak wymienić najważniejsze zadania zawodowe

  • bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego;
  • przygotowywanie opinii oraz różnego rodzaju dokumentacji z zakresu prawa podatkowego;
  • przeprowadzanie przeglądów podatkowych;
  • obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych;
  • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Gdzie może pracować doradca podatkowy?

Doradcy podatkowi bardzo często zatrudniani są kancelariach prawnych, podatowych lub w firmach doradczych (np. w firmach tzw. wielkiej czwórki).  Doradców podatkowych możemy spotkać również w przedsiębiorstwach, gdzie to ich zadań należy nadzór nad firmowymi podatkami. Jak zauważa Tomasz Michalik zawód doradcy podatkowego “(…) daje niezmiernie interesujące możliwości na rynku pracy. Pracy zarówno w wielkich międzynarodowych korporacjach, jak i we własnych kancelariach doradców podatkowych.”

Jak zostać doradcą podatkowym?

Doradcą podatkowym może zostać każda osoba niekarana, posiadająca wyższe wykształcenie (wystarczy licencjat). By uzyskać tytuł doradcy podatkowego należy zdać egzamin składający się z dwóch podstawowych części:

Czy warto zostać doradcą podatkowym?

Jak mawiał Benjamin Franklin: “W życiu są pewne tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki”. To nieco żartobliwe stwierdzenie niesie w sobie ziarno prawdy. Podatki istnieją i będą istniały w naszym życiu. Wraz z rozwojem gospodarczym świata, system ich obliczania staje się coraz bardziej skomplikowany i nic nie wskazuje na to, aby coś miało się zmienić w tej materii. A to oznacza, że doradcy podatkowi będą mieli ręce pełne roboty.

Poznaj historie ludzi, którzy egzamin mają już za sobą.

Materiały źródłowe: