Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Stworzona przez nas „Polityka Prywatności” opisuje w jaki sposób korzystamy z danych pozostawianych przez Klientów podczas odwiedzenia naszego serwisu internetowego, jakie dane są zbierane i dlaczego. „Polityka Prywatności” określa również Państwa prawa i obowiązki oraz podaje informacje jak zabezpieczane są dane osobowe.
 2. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z naszą „Polityką Prywatności” prosimy o opuszczenie naszej strony internetowej i nieskładanie zamówień w Serwisie.
 3. Danymi osobowymi administruje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) POW Jolanta Motyka prowadząca  działalność  na  podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jaworzna (numer wpisu 21417).

II. Informacje o zbieraniu danych

 1.  Serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.podatkowaoficyna.pl pozwala na przeglądanie zasobów bez konieczności rejestracji oraz podawania swoich danych osobowych. Ze względu na specyfikę połączeń internetowych niektóre dane zbierane są automatycznie.
 2. Sklep internetowy umieszczony w serwisie www.podatkowaoficyna.pl wymaga w przypadku dokonywania zakupów rejestracji i podania danych osobowych.


II a. Informacje (dane) zbierane przy składaniu zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w naszym serwisie jest podanie danych osoby zamawiającej. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mogli zrealizować zamówienia lub skontaktować się z zamawiającym w celu ustalenia szczegółów realizacji co w konsekwencji może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług.
 2. Przy składaniu zamówień prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko zamawiającego, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy oraz inne dane wymagane do wystawienia dokumentów handlowych np. numer NIP.
 3.  Zbierane przez nas dane wykorzystywane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Oznacza to między innymi, że dane te mogą być przekazane osobą trzecim zaangażowanym w proces sprzedaży lub świadczenia usług. W szczególności zebrane dane są lub mogą być przekazane Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, serwisom płatności on-line (np. payu).

II.b Informacje (dane) zbierane automatycznie

 1. Niektóre informacje (dane) dotyczące użytkownika są zbierane automatycznie podczas jego odwiedzin na stroniewww.minovum.pl (dane te są głównie zbierane przez program Google Analytics). Dane mogą być zbierane przez pliki cookies tzw. „ciasteczka” (patrz: Polityka cookies)

II.c Informacje (dane) zbierane w celu wysylki newslettera

 1. Otrzymywanie newslettera Podatkowej Oficyny Wydawniczej jest dobrowolne i zależy od decyzji osoby zainteresowanej. Decyzja ta jest wyrażana poprzez oznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptację Polityki prywatności.
 2. Zbierane dane to imię oraz adres email. Przekazane dane nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem zewnętrznego systemu mailingowego, który obsługuje wysyłki newsletterów.
 3. Informujemy, w każdej chwili istniej możliwości rezygnacji z otrzymania newslettera poprzez kliknięcie w link, który umieszczony jest w jego stopce. Przysługuje Ci również możliwość zmiany danych. Po rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie. Przyczyną takiej decyzji jest możliwość ewentualnej obrony roszczeń związanych z przesyłaniem newslettera. Usuwając Twoje dane nie bylibyśmy w stanie udowodnić, że zgodziłeś się otrzymywać w przeszłości newsletter.


III. Informacje jak wykorzystywane są zebrane dane.

 1. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do:
  a) realizacji procesu sprzedażowego, w tym realizacji zamówienia,
  b) przyjmowania reklamacji,
  c) informowania Państwa o zmianach merytorycznych dokonywanych w sprzedawanych towarach (np. informacji o zmianie treści publikacji),
  d) w przypadku zakupu materiałów drukowanych Państwa dane osobowe są nanoszone automatycznie na materiały jako tzw. watermark. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem kiedy wymaga tego proces realizacji zamówienia (np. proces druku, wysyłka towaru, realizacja płatności).
 2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań konsumenckich  na naszych stronach internetowych oraz do uzyskiwania danych statystycznych (np. danych o ilości klientów w sklepie, okresach najczęstszych odwiedzin itp.). Dane te są rozpatrywane ogólnie, bez prób identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych. 

 2. Jeśli zaakceptują Państwo zamówienie nie ma możliwości zmiany danych użytych w celu złożenia zamówienia. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie. 
 3. Wszelkie zmiany w zakresie Państwa danych osobowych można dokonać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w sklepie internetowym przy użyciu hasła oraz loginu. Dane niezbędne do realizacji roszczeń lub których przechowywanie jest wymagane przepisami prawa mogą nie podlegać opisanej powyżej procedurze.


V. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. W celu ochrony Państwa danych osobowych stosujemy środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Prosimy Państwa o zabezpieczenie ustanowionego przez siebie hasła i nieprzekazywanie go osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe  w wyniku ujawnienia hasła lub umożliwienia korzystania osobom trzecim z Państwa konta w naszym serwisie.
 3. W przypadku podjęcia przez Państwa informacji o ujawnieniu hasła lub korzystaniu przez osoby nieupoważnione z konta lub innych przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa prosimy o powiadomieniu nas o tym fakcie bezzwłocznie.


VI. Postanowienia końcowa

 1. Zasady „Polityki Prywatności” wchodzą w życie od dnia 29 października 2014r.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany  „Polityki Prywatności” .