Pobierz bezpłatne materiały

.

Twój pomocnik w przygotowaniu do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.

Monitoring postępów kandydata

To zbiór wszystkich pytań otwartych zgodnych z uchwałą 21/VII/2022 z miejscem na zaznaczanie:

  • stopnia opanowania materiału z danego pytania;
  • postępów w nauce pytań w ramach danego działu.

Dzięki naszemu pomocnikowi, będzie Ci o wiele prościej monitorować swoje postępy w nauce.

.

Poznaj zmienione zasady etyki zawodowej doradców podatkowych [tekst ujednolicony]

Zasady etyki doradców podatkowych

Uwaga! Zmiana w odpowiedziach na pytania z działu XII Doradztwo podatkowe i etyka zawodowa

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w dniu 16.01.2022r. zapraszamy do pobrania ujednoliconego tekstu Zasad etyki doradców podatkowych. Dla łatwiejszego odnalezienia wprowadzonych zmian zaznaczyliśmy je w tekście na czerwono.

Uzupełnij poniższy formularz i pobierz plik.

.