Pobierz bezpłatne materiały

Twój pomocnik w przygotwaniu do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.

Czym jest Monitoring postępów kandydata?

Zbiór wszystkich pytań otwartych zgodnych z uchwałą 16/VII/2021 z miejscem na zaznaczanie:

  • stopnia opanowania materiału z danego pytania;
  • postępów w nauce pytań w ramach danego działu.

Dzięki naszemu pomocnikowi, będzie Ci o wiele prościej monitorować swoje postępy w nauce.