Zmiany, Zmiany, Zmiany

15 stycznia 2016 r. Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego opublikowała uchwałę nr 5/VI/2016 zmieniająca uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Nowa uchwała uchyla nieaktualne ze względu na zmianę przepisów prawa pytania.

15 stycznia 2016 r. Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego opublikowała uchwałę nr 5/VI/2016 zmieniająca uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. Nowa uchwała uchyla nieaktualne ze względu na zmianę przepisów prawa pytania.