Znowu zmiany! Uchwała 12/VI/2016

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego postanowiła zaskoczyć nas na dobry początek wakacji i opublikowała uchwałę 12/VI/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego postanowiła zaskoczyć nas na dobry początek wakacji i opublikowała uchwałę 12/VI/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.
Nowa uchwała wprowadza zmiany w dziale Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
Spieszymy poinformować, iż w testach ilość pytań zwiększyła się o 18.
W pytaniach ustnych dodano 10 zagadnień.
Poczyniono zmiany w kazusach 20, 21, 46, 53.
W związku ze zmianami pracujemy nad najkorzystniejszą dla Państwa aktualizacją do nowych podręczników do egzaminu pisemnego.
Wstępna analiza wskazuje na to, że będzie ona miała formę bezpłatnej erraty.
Gdy tylko zostaną podjęte ostateczne decyzje, niezwłocznie zamieścimy stosowną informację.