Nowe komunikaty Komisji Egzaminacyjnej

Poznaj najnowsze komunikaty Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego!

W dniu 22 lutego 2017 r. Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ogłosiła, iż kolejne egzaminy pisemne odbędą się we wrześniu 2017!

Ponadto wyznaczono terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego. Odbędą się one w dniach:

16-17 marca 2017,
22-24 marca 2017,
27-28 marca 2017.

Jednocześnie warto przypomnieć, iż w kwietniu nastąpi zmiana pytań egzaminacyjnych, które będą obejmować wszystkich zdających.
Warto zatem skorzystać z okazji i zdać egzamin w marcu lub ewentualnie w kwietniu.

Poniżesz zamieszczamy źródła wspomnianych komunikatów:
1. http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=298b9ba4-32a2-47f0-839d-126e220f8c0c&groupId=764034.
2. http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d6390eab-70cb-4b76-b43c-69d627eb4049&groupId=764034.