Pojawiła się nowa uchwała!

Informacje na temat nowej uchwały!

Zgodnie z zapowiedzią pojawiła się nowa uchwała Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Aktualizuje ona pytania zarówno do egzaminu pisemnego, jak i ustnego na doradcę podatkowego. Zobacz uchwałę 19/VI/2017!