Nowe terminy egzaminów pisemnych

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego ogłosiła nowe terminy egzaminów pisemnych!

Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego ogłosił dzisiaj kolejne terminy egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego. Wyznaczył je na wrzesień 2016. Konkretne daty nie są jeszcze znane. Przypominamy, że termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego upływa z dniem 17 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Finansów).