Wielkie święto w świecie doradców podatkowych

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów,
z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.

Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Te oto słowa przysięgi, zostaną dzisiaj wypowiedzione przez kandydatów na doradców podatkowych i będą zwieńczeniem ich  drogi do tytułu doradcy podatkowego.

Przypomnijmy, że warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania przed przewodniczącym KRDP.

Wszyskim ślubującym składamy serdecznie gratulacje i życzymy samych sukcesów na nowej drodze zawodowej. 

Szczególnie jednak gratulujemy naszym Czytelnikom.

Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście Podatkową.

Jesteśmy z Was bardzo dumni!