Listopadowe egzaminu ustne na doradcę podatkowego

 

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego nie będą przeprowadane w listopadzie. 
Podobna sytuacja miała miejsce w marcu 2019, kiedy to również nie przeprowadzono egzaminów ustnych.
W obu przypadkach przyczyną było najprawdopodobniej zaabsorbowanie Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzeniem egzaminów pisemnych. 

Egzaminy  ustne  na doradcę podatkowego w listopadzie