Rewolucja w pytaniach egzaminacyjnych – uchwała 10/VI/2016

Państwowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała uchwałę 10/VI/2016, która wprowadza duże zmiany w pytaniach do egzaminu na doradcę podatkowego.

Dnia 22 kwietnia 2016 r. weszła w życie uchwała nr 10/VI/2016. Co ciekawe, uchwałę na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano dopiero 31 maja 2016 r. Obowiązuje ona osoby, które we wrześniu będą zdawały egzamin pisemny na doradcę podatkowego. Duże zmiany zaszły w kazusach oraz w pytaniach otwartych, szczególnie w działach Źródła prawa i wykładnia prawa oraz Analiza podatkowa. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych zmian można znaleźć na naszym blogu: http://blog.podatkowaoficyna.pl/uchwala-10vi2016-22-kwietnia-2016-r/.