Egzamin ustny na doradcę podatkowego w grudniu 2019 r.

Pani Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego wyznaczyła terminy egzaminów ustnych na doradcę podatkowego w grudniu 2019 r. 

Komisja zaprasza na egzamin w dniach 

  • 16 grudnia
  • 17 grudnia
  • 18 grudnia
  • 19 grudnia
  • 20 grudnia

Ze względnu na duże zainteresowanie egzaminami najprawdopodobniej przepytywać będzie więcej niż jedna Komisja. 

A oto historia pewnej upartej właścicielki biura rachunkowego, która zdała egzamin w grudniu 2018 r. 
Warto się zainspirować. 🙂

Ze swojej strony życzymy wszystkim zdającym przychylnych Komisji i wielu sukcesów egzaminacyjnych.