Odwołane egzaminy na doradcę podatkowego

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat o nieprzeprowadeniu egzaminów ustnych na doradcę podatkowego w kwietniu 2020 r. 

Poinformowano, że obecnie nie planuje się odwołania egzaminów pisemnych w maju 2020 r., a do kandydatów rozesłano listy polecone z przydzielonymi terminami egzaminów. 

[Edit: w dniu 24 marca 2020 r. na stronach MF pojawił się komunikat o odwołaniu egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego w maju 2020 r.]

 

Jednocześnie Pani Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego prof. dr hab. Jadwiga Glumińska–Pawlic poprosiła  o śledzenie pojawiających się komunikatów w kwestii egzaminów na doradcę podatkowego. 



Więcej o odwołanych egzaminach w marcu i maju  przeczytasz tutaj.


 

 

 

Skan komunikatu  Pani Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: 

Odwołane terminy egzaminów na dp