Terminy egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego

W dniu 12 marca 2020 r. Sekretarz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego udostępniła informację nr 11/VII/2019 wyznaczającą terminy egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego.

Zgodnie z podanym komunikatem przewidziano aż 16 dni egzaminacyjnych:

  •  6-8 maja 2020 r.;
  • 11-13 maja 2020 r.;
  • 15 maja 2020 r.;
  • 18-19 maja 2020 r.

Pełny komunikat Pani SeMajowe terminy egzaminów na doradcę podatkowegokretarz o terminach egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego: