Wznowienie egzaminów na doradcę podatkowego

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do spraw Doradztwa Podatkowego podjęła decyzje o wznowieniu egzaminów na doradcę podatkowego. Można będzie zdawać zarówno egzaminy pisemne jak i ustne.

Kandydatom na doradców podatkowych pozostawiono wybór, czy chcą przystąpić do egzaminów, czy też skorzystać z zawieszenia terminów wprowadzonych art. 31l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu:

(kliknij w tytuł)