Termin egzaminy ustnych na doradcę podatkowego

Wznowiono egzamin ustne na doradcę podatkowego.

Pierwsi chętni mogą przystąpić do egzaminu w dniach 21 i 22 lipca 2020 r.

Lipcowe terminy są pierwszymi po marcowym, całkowitym zamrożeniu aktywności egzaminacyjnej.

Jak widać po liczbie dni egzaminacyjnych (tylko dwa) kandydaci na doradcę podatkowego nie są szczególnie zainteresowani lipcowymi terminami egzaminów na doradcę podatkowego. 

O obowiązujących regulacjach dotyczących terminów egzaminów na doradcę podatkowego

przeczytasz w poście:

Kliknij w tytuł posta