Egzamin ustny na doradcę podatkowego

Do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego można przystąpić po zdaniu części pisemnej egzaminu. Do momentu zdania pisemnego kandydat ma rok na zdanie egzaminu ustnego.

Pytania

Jak często odbywa się egzamin ustny na doradcę podatkowego?

Egzamin ustny zazwyczaj odbywa się co miesiąc. Jeżeli egzamin miałby się nie odbyć, stosowna informacja pojawi się na stronie Ministerstwa Finansów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czy egzamin ustny na doradcę podatkowego jest trudny?

Przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego wymaga sporo nauki, ponieważ materiał, który trzeba opanować, jest obszerny i szczegółowy. 

Co więcej, egzamin ustny jest egzaminem uznaniowym, co oznacza, że jego wynik leży w gestii Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej w danym dniu egzamin ustny. Ciężko zatem przewidzieć konkretne kryteria, które zapewniają zdanie egzaminu, dlatego też jest to trudniejsza część egzaminu na doradcę podatkowego, niż egzamin pisemny.

Ile czasu potrzeba na przygotowanie się do egzaminu ustnego?

Jest to kwestia indywidualna i zależy od osobistych predyspozycji kandydata.

Na naszym Intensywnym Kursie przerabiamy materiał obowiązujący do egzaminu ustnego w 2 miesiące. Tak, to jest wykonalne 🙂

Aby oszacować czas potrzebny na opanowanie materiału, proponujemy skorzystanie z poniższych wskazówek i wybór najlepszego dla siebie sposobu.

Ważne jest, żeby pamiętać, że na zdanie egzaminu ustnego od momentu zaliczenia egzaminu pisemnego jest tylko rok, więc nie warto zostawiać sobie egzaminu ustnego na ostatnią chwilę. Lepiej zaplanować wcześniejsze podejście i mieć zapas czasu na ewentualne kolejne próby.

Jak zatem oszacować, ile czasu potrzeba na naukę?

SPOSÓB HARMONIJNY

Zacznij od sprawdzenia, ile zagadnień potrafisz nauczyć się przez jeden dzień. Zagadnień jest 1 265. Dzielisz je przez liczbę pytań, które określisz na początku. Wynikiem jest liczba dni, jakich potrzebujesz na przygotowanie do egzaminu. Wskazówka od Podatkowej: warto do tego dodać min. 20% dni więcej, aby spokojnie zaplanować powtórki oraz uwzględnić ewentualne opóźnienia z przyczyn od Ciebie niezależnych.

Przykład: Jeżeli jesteś w stanie przyswoić w ciągu jednego dnia na spokojnie 10 pytań, to potrzebujesz 127 dni na opanowanie materiału. Po dodaniu „buforu czasowego” wychodzi 154 dni. [wartości zaokrąglone dla łatwiejszego zobrazowania sposobu nauki]

SPOSÓB EKSTREMALNY

Zaczynamy od końca, czyli wyznaczamy sobie datę, kiedy chcemy zdać egzamin ustny. Dla ułatwienia obliczeń przyjmij, że egzamin odbędzie się pierwszego dnia wybranego miesiąca. 1265 pytań dzielimy przez liczbę dni do egzaminu. Wynikiem jest liczba zagadnień, które musisz przyswoić dziennie, aby zdążyć w wybranym przez siebie terminie.

Przykład: Załóżmy, że dziś jest 1 kwietnia. Chcesz przystąpić do egzaminu w lipcu (liczymy do 1 lipca). Wychodzi 91 dni na naukę. 1265:91 = 13,9 czyli 14 zagadnień dziennie.

SPOSÓB RACJONALNY

Zaczynamy tak samo jak w przypadku sposobu ekstremalnego, jednak po ustaleniu, ile zagadnień dziennie należałoby przerobić, musisz zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście jesteś w stanie opanować tyle zagadnień dziennie. Tak? Świetnie, możesz zabierać się do nauki. Nie? Spróbuj przeliczyć to samo dla kolejnego miesiąca.

Przykład: [bierzemy ten ze sposobu ekstremalnego]:
Jest 1 kwietnia. Do egzaminu chcesz przystąpić do w 1 lipca. Masz 91 dni na naukę, więc musisz opanować 14 zagadnień dziennie.

Czy jesteś w stanie to osiągnąć? Tak? Świetnie, do pracy!

Nie? Sprawdźmy liczby dla sierpnia. 122 dni na naukę, daje 10,42 zagadnienia dziennie (powiedzmy 11).

Dasz radę? Ok, zatem do pracy. 

Nie? To może wrzesień?

Pamiętaj jednak, że niezależnie od wybranego sposobu, przygotowanie do egzaminu na doradcę podatkowego wymaga od Ciebie konsekwencji i dyscypliny w codziennej i systematycznej nauki.

W jaki sposób zapisać się na egzamin ustny?

Aby zgłosić się na egzamin ustny, należy wysłać wniosek nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym chcesz przystąpić do części ustnej. Terminy są wyznaczane po 15 dniu miesiąca i udostępniane na stronie Ministerstwa Finansów.

Wniosek możesz złożyć:

  • mailowo (na adres: komisja.doradztwo@mf.gov.pl),
  • pocztą tradycyjną (na adres: Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa).

W jaki sposób przeprowadzany jest egzamin ustny?

  1. Wchodzisz do sali, w której czeka na Ciebie 6-osobowa Komisja Egzaminacyjna.
  2. Siadasz za stołem i wręczasz Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej dowód tożsamości.
  3. Losujesz zestaw egzaminacyjny składający się z 10 pytań.
  4. Masz 15 minut na przygotowanie odpowiedzi egzaminacyjnej.

Podczas egzaminu ustnego nie możesz korzystać z ŻADNYCH materiałów.

  1. Przedstawiasz prezentację egzaminacyjną Komisji.
  2. Wychodzisz z sali i czekasz na wyniki.

Jaki jest zakres egzaminu ustnego?

Zakres egzaminu jest określony uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej.

Obecnie obowiązuje uchwała 4/VIII/2023, w ramach której 1265 pytań otwartych jest podzielonych na 12 działów:

I źródła prawa i wykładnia prawa
II analiza podatkowa
III podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
IV materialne prawo podatkowe
V postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
VI międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
VII prawo dewizowe
VIII prawo karne skarbowe
IX organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
X rachunkowość
XI ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
XII przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Na każde z pytań zawartych w uchwale należy przygotować odpowiedź ustną uwzględniającą wszystkie elementy danego zagadnienia.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc w zdaniu egzaminu ustnego na doradcę podatkowego:

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie ścieżki edukacyjne.

KURS MENTORINGOWY PODATKOWEJ

Jest to idealna opcja dla osób, które lubią mieć wytyczoną ścieżkę nauki oraz cenią obecność wykładowcy i mentora w swoim procesie przyswajania wiedzy.

Podczas kursu otrzymasz:

– dostęp do wykładów prowadzonych przez specjalistów,

– prezentacje do omawianych zagadnień,

– wsparcie mentora,

– drukowany zeszyt ćwiczeń, który utrzyma Twoją naukę w ryzach,

– zaproszenie do cotygodniowych spotkań online, tzw. powtarzajki, na których utrwalisz zdobytą wiedzę, rozwiejesz wątpliwości, a także otrzymasz sporą dawkę motywacji,

Kurs zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zdania egzaminu ustnego i zdobycia tytułu doradcy podatkowego. 

Serdecznie polecamy!

KOMPLEKSOWY ZESTAW MATERIAŁÓW DO EGZAMINU USTNEGO NA DORADCĘ PODATKOWEGO

Jeśli lubisz mieć kontrolę nad swoją nauką, samodzielnie ustalać jej harmonogram i najlepiej przyswajasz wiedzę dzięki swojej indywidualnej pracy, to poniżej przedstawiamy zestaw materiałów stworzony dla Ciebie! 

Zestaw obejmuje podręcznik w formie luźnych kart oraz uwielbiane przez naszych klientów fiszki.

JEŚLI INTERESUJĄ CIĘ POJEDYNCZE PRODUKTY, TO POLECAMY: