Jak zostać doradcą podatkowym

Uzyskanie tytułu doradcy podatkowego to nie tylko zdobycie zawodu, ale także odkrycie pasjonującej drogi pełnej wyzwań i możliwości. Kariera doradcy podatkowego pozwala zgłębiać skomplikowany świat przepisów podatkowych i umożliwia udzielania wsparcia przedsiębiorcom i osobom prywatnym w unikaniu problemów związanych z podatkami oraz obronie ich praw przed fiskusem i sądami.

W Polsce świadczenie usług doradztwa podatkowego bez stosownych uprawnień zagrożone jest sankcją do 50 tysięcy złotych!

6 etapów w drodze
po tytuł doradcy podatkowego

Sprawdzenie wymogów formalnych

Przede wszystkim musisz zweryfikować, czy spełniasz wymogi formalne, aby zostać doradcą podatkowym:

 • masz wykształcenie wyższe,
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystasz z pełni praw publicznych,
 • masz nieskazitelny charakter,
 • twoje dotychczasowe postępowanie daje rękojmię, że będziesz prawidłowo wykonywać zawód doradcy podatkowego

Zapisanie się na egzaminy

Aby zgłosić się na egzamin pisemny, potrzebujesz: wniosek o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego, odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia (lub notarialnie potwierdzoną kopię), potwierdzenie uiszczenia opłaty za egzamin.

Terminy egzaminów pisemnych są publikowane na stronie Ministerstwa Finansów – tam należy sprawdzić, kiedy jest najbliższy egzamin i czy można się na niego jeszcze zgłaszać (po ogłoszeniu miesiąca, w którym odbędzie się egzamin, masz tylko 30 dni na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu).

Jeżeli nie ma wyznaczonego terminu egzaminu lub zakończył się czas na wysłanie zgłoszenia, musisz trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, czy nie pojawiła się informacja o terminie kolejnego egzaminu pisemnego. Możesz też zapisać się na nasz newsletter, a my z pewnością będziemy informować, kiedy będzie można się zgłosić.

Przygotowanie do egzaminów

Obecnie obowiązuje uchwała 4/VIII/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku.
Pytania są podzielone na 12 działów:

 1. Źródła prawa i wykładnia prawa;
 2. Analiza podatkowa;
 3. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;
 4. Materialne prawo podatkowe;
 5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;
 6. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;
 7. Prawo dewizowe;
 8. Prawo karne skarbowe;
 9. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;
 10. Rachunkowość;
 11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzania ksiąg rachunkowych;
 12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

W zależności od obranej przez Ciebie strategii nauki możesz zacząć od nauki pytań otwartych lub nauki pytań testowych i kazusów. Oczywiście niezależnie od decyzji, pierwszy będziesz zdawać egzamin pisemny. Więcej informacji o przygotowaniu do egzaminu pisemnego i ustnego znajdziesz w zakładkach na ich temat.

EGZAMIN PISEMNY

EGZAMIN USTNY

Przystąpienie do egzaminów

Czekają Cię dwie części egzaminu. Pierwszą częścią jest egzamin pisemny, a po zdaniu egzaminu pisemnego czeka Cię egzamin ustny.

Egzamin pisemny składa się z dwóch części – testowej (gdzie odpowiadamy na pytania zamknięte) i kazusowej (gdzie sporządzamy odpowiednie pismo).

Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi ustnej na zestaw składający się z 10 pytań przed Komisją Egzaminacyjną.

Odbycie/zwolnienie z praktyki zawodowej

Po zaliczonym egzaminie pisemnym i ustnym należy jeszcze odbyć 6-cio miesięczną praktykę zawodową. W tym celu należy złożyć wniosek o odbycie praktyki do Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych (do 2 lat od zdania egzaminu).
Istnieje jednak lista zwolnień z praktyk zawodowych, więc warto sprawdzić, czy przypadkiem kandydat nie będzie zwolniony z tego obowiązku.

Ślubowanie i wpis na listę doradców podatkowych

Warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Terminy ślubowania są podawane na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP).

Aby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych, należy:

 • odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową,
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
 • złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat zdania egzaminu).

Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć.
Dać ten pierwszy krok.

Wiesław Myśliwski

Dlaczego chcesz zostać doradcą podatkowym?

A jakie jest Twoje DLACZEGO?