Nadal nie są znane dokładne tereny egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego

Terminy egzaminów pisemnych na doradcę Podatkowego wiosna 2023

Nadal nie znamy dokładnych terminów egzaminów pisemnych w sesji wiosna 2023. Sekretariat Państwowej Komisji Egzaminacyjnej rozsyła do osób zainteresowanych informacje o następującej treści:

“Dziękujemy za zgłoszenie się na egzamin na doradcę podatkowego przeprowadzany w marcu 2023 r.. O terminie i miejscu egzaminu oraz przyznanym indywidualnym numerze kandydata (INK) zostanie Pan poinformowany w zawiadomieniu o egzaminie, nie później niż 10 dni przed egzaminem.”