Doradca podatkowy, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, karne skarbowe lub dyscyplinarne: