Wielkie testowanie

Klucz do testu znajdziesz w lekcji: WPROWADZENIE DO WIELKIEGO TESTOWANIA

Kryterium oceny:
– odpowiedź prawidłowa – 1 punkt,
– brak odpowiedzi i odpowiedź niepoprawna – 0 punktów

Po rozwiązaniu testu warto przesłać na adres kontakt@podatkowaoficyna.pl screen podsumowania. Czeka nagroda w postaci rabatu na zakup naszego bestsellerowego intensywnego kursu przygotowującego do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego.