Intensywny Kurs do egzaminu ustnego (działy 2, 3, 4c, 4d)