Testy online na doradcę podatkowego zgodne z uchwałą 4/VIII/2023

Dostęp do szkolenia na 180 dni

180,00 

Trwają prace serwisowe
Testy zostaną udostępnione 18 maja 2023 r. 

Trwają prace serwisowe
Testy zostaną udostępnione 18 maja 2023 r. 

 

 

 

Lista rodziałów

22. Analiza podatkowa
33. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
44. Materialne prawo podatkowe
4.14.1 Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
4.24.2 zobowiązania podatkowe
4.34.3 Tajemnica skarbowa
4.44.4 Podatek od towarów i usług
4.54.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.64.6 Podatek dochodów pod osób prawnych
4.74.7 podatek tonażowym
4.84.8 Podatek akcyzowy
4.94.9 Podatek od wydobycia niektórych kopalin
4.104.10 Podatek od gier
4.114.11 Podatek od niektórych instytucji finansowych
4.124.12 Podatek od nieruchomości
4.134.13 Podatek od środków transportowych
4.144.14 Podatek rolny i podatek leśny
4.154.15 Podatek od czynności cywilnoprawnych
4.164.16 Podatek od spadków i darowizn
4.174.17 Opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe
5.5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
5.1 5.1 Kodeks postępowania administracyjnego
5.2 5.2 Postępowanie podatkowe
5.3 5.3 Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
5.45.4 Kontrola celno-skarbowa
5.5 5.5 Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
5.65.6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
5.7 5.7 Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
5.85.8 Postępowanie egzekucyjne w administracji
6.6. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo celne
7.7. Prawo dewizowe
8.8. Prawo karne skarbowe
9.9. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
10.10. Rachunkowość
11.11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
12.12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa