Testy online na doradcę podatkowego zgodne z uchwałą 4/VIII/2023

Dostęp do szkolenia na 180 dni

180,00 

 

Moduł testów online to solidne przygotowanie do egzaminów pisemnych na doradcę podatkowego.
Testy są dobrze rozwiązane, a nauka z nimi umożliwiają zdobycie najwyższej noty na egzaminie.
Tworząc testy zadbaliśmy również, aby były przyjazne i wspomagały proces nauki. Dlatego znajdziesz w nich m.in:
- listy pytań na które udzielono błędnych odpowiedzi,
- schowek na trudne pytania i wiele innych ciekawych funkcjonalności,
- zegar wskazujący czas rozwiązania testów.
Sprawdź sam!

Najbardziej przydatne funkcje modułu

PRACA W DWÓCH TRYBACH

 

Testy Podatkowej pozwalają na pracę w dwóch trybach:
1. nauki – pracujesz zgodnie z kolejnością podaną w uchwale egzaminacyjnej,
2. powtórek – pytania i przypisane im odpowiedzi są prezentowane w przypadkowej kolejności.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

 

Pytania i odpowiedzi na egzaminie są podane w kolejności innej niż w uchwale egzaminacyjnej. Warto uczyć się tak, jak będzie na egzaminie.

SYSTEM OCENIANIA SŁUŻĄCY ZAPAMIĘTANIU

 

Testy Podatkowej mają czytelny system oceniania odpowiedzi. Wprowadziliśmy podświetlane kółeczka, które po udzieleniu odpowiedzi zmieniają kolor na zielony (odpowiedź poprawna) lub czerwony (niepoprawna).
A co najważniejsze, można kliknąć w kółeczko i przejść do danego pytania i sprawdzić poprawną odpowiedź.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

 

Jeden rzut oka wystarczy, aby ocenić stopień opanowania danego działu. Możliwość kliknięcia w kółeczko i przejścia do pytania pozwala szybko powtórzyć daną odpowiedź.

 

Przyjazny moduł testów online z dobrze rozwiązanymi pytaniami. 

Kup dobrze rozwiązane testy. 

 

 

 

 

Lista rodziałów

1 1. Źródła prawa i wykładnia prawa
22. Analiza podatkowa
33. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
44. Materialne prawo podatkowe
4.14.1 Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
4.24.2 zobowiązania podatkowe
4.34.3 Tajemnica skarbowa
4.44.4 Podatek od towarów i usług
4.54.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych
4.64.6 Podatek dochodowy od osób prawnych
4.74.7 Podatek tonażowy
4.84.8 Podatek akcyzowy
4.94.9 Podatek od wydobycia niektórych kopalin
4.104.10 Podatek od gier
4.114.11 Podatek od niektórych instytucji finansowych
4.124.12 Podatek od nieruchomości
4.134.13 Podatek od środków transportowych
4.144.14 Podatek rolny i podatek leśny
4.154.15 Podatek od czynności cywilnoprawnych
4.164.16 Podatek od spadków i darowizn
4.174.17 Opłata skarbowa i inne opłaty samorządowe
5.5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
5.1 5.1 Kodeks postępowania administracyjnego
5.2 5.2 Postępowanie podatkowe
5.3 5.3 Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
5.45.4 Kontrola celno-skarbowa
5.5 5.5 Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
5.65.6 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
5.7 5.7 Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
5.85.8 Postępowanie egzekucyjne w administracji
6.6. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo celne
7.7. Prawo dewizowe
8.8. Prawo karne skarbowe
9.9. Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
10.10. Rachunkowość
11.11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
12.12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
13.13. Testy z całości materiału
13.1 Test zbiorczy nr 1
13.2Test zbiorczy nr 2
13.3Test zbiorczy nr 3
13.4Test zbiorczy nr 4
13.5Test zbiorczy nr 5
13.6Test zbiorczy nr 6
13.7Test zbiorczy nr 7
13.8Test zbiorczy nr 8
13.9Test zbiorczy nr 9
13.10Test zbiorczy nr 10
13.11Test zbiorczy nr 11
13.12Test zbiorczy nr 12
13.13Test zbiorczy nr 13
13.14Test zbiorczy nr 14
13.15Test zbiorczy nr 15
13.16Test zbiorczy nr 16
13.17Test zbiorczy nr 17